Over ROCA online

Met een karrenvracht aan online ervaring, positieve energie & een pragmatische aanpak behalen wij harde online resultaten. Heldere communicatie en eerlijke afspraken staan centraal. Hierbij gaan we altijd voor een lange termijn partnership.


Waar staan we voor.

Binnen de jacht op online resultaten staan er een aantal kernwaarden centraal. Deze kernwaarden maken duidelijk waar ROCA online voor staat, maar vooral ook, wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken.

Online resultaten

Wij helpen u online succesvol te zijn. harde online resultaten boeken, daar worden wij blij van. Met heldere online doelstellingen als uitgangspositie worden de lijnen uitgezet en geven we uw business een boost.

Een sterke online focus,

Met online strategie, e-commerce concepting, online marketing diensten en development begeleiding hebben wij een sterke online focus, maar de vertaalslag van offline naar online is onze meerwaarde.

Kennis, kunde & ervaring

Een succesvol track record aan online projecten gingen u voor. Een karrenvracht aan ervaring (agency zijde) met online projecten, zowel ontwikkeling als online marketing, staat voor u klaar. Ervaring die u online verder helpt.

Enthousiast & doelgericht

Al blaffen we nog wel eens, het stadium van ‘jonge honden’ zijn we gepasseerd. Wij werken gestructureerd & doelgericht, maar altijd met enthousiasme en een flinke dosis positieve energie. Wij worden blij van online resultaten boeken.

Pragmatisch & concreet

Een pragmatische aanpak, heldere doelstellingen en een concreet plan van aanpak. Daar kunt u vanuit gaan. Evenals duidelijke communicatie. Slaan wij door in het gebruik van ‘online terminologie’ en ‘marketing slang’, horen wij dit graag!

Partnership

Een duurzame relatie voor de lange termijn. Niet als doel, maar als vereiste. We doen het samen. Voor het ‘u vraagt wij draaien principe’ bedanken wij vriendelijk. Is er sprake van een match, dan schromen wij niet om te participeren.

Onze werkwijze

1 Inventarisatie:
Een helder startpunt, maar vooral ook een helder doel. Binnen de inventarisatiefase worden uw ideeën, wensen, behoeften, verwachtingen en vooral ook ‘het hogere doel’ in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor onze samenwerking, de kaders waarbinnen wij voor u aan de slag gaan.


2Een concreet PvA:
Zien wij voldoende kansen & aanknopingspunten, achten wij uw verwachtingen haalbaar (overtrefbaar!) en zijn wij overtuigd van onze meerwaarde, dan starten we met een concreet PvA. In samenspraak bepalen we heldere doelstellingen en worden de werkzaamheden van ROCA online binnen het PvA uitgewerkt. Hieruit volgt tevens een gericht investeringsvoorstel.


3 Aan de slag:
Uw wensen zijn vertaald naar doelstellingen, de kaders staan en het PvA is uitgewerkt; Let’s GO! We werken gestructureerd & doelgericht, maar altijd met enthousiasme en positieve energie. Daarnaast hechten wij veel belang aan heldere communicatie, dus slaan wij door in het gebruik van ‘online terminologie’ en ‘marketing slang’, horen wij dit graag. Samen geven wij uw business een online boost.